Het Care4shareStudiefonds is een fonds om de jeugd die wel de capaciteit heeft, maar door het gebrek aan financiële middelen de studie niet kan betalen, te ondersteunen. Dit geschiedt middels een screening. Het Care4shareStudiefonds heeft betrekking op studenten van het MBO-onderwijs en de Universiteit. De studenten zijn verplicht om de totale kosten terug te betalen. Dit kan zijn na afronding van hun opleiding of als zij betaald werk hebben. De manier waarop dit zal worden terugbetaald, vindt in overleg met de student plaats.

Selectiecriteria:

 • Schoolresultaten
 • Financiële situatie
 • Thuissituatie
 • Toekomstmogelijkheden

Inventarisatie van de kosten:

 • Lesgeld/inschrijfgeld
 • Boekengeld/lesmateriaal
 • Vervoerskosten
 • Overige noodzakelijk kosten

Controles per half jaar en bijsturing:

 • De studieresultaten
 • Zorgen voor voldoende financiële middelen
 • Controleren dat afspraken nageleefd worden