Waar staan wij voor?

 • Missie

  Samen kunnen we elk kind een toekomst geven om onafhankelijk en zelfstandig te worden

 • Visie

  Geef kinderen in Suriname de kans op een betere toekomst

 • Slogan

  Het delen van het geven en het geven om een ander

Doelstellingen

Samen kunnen we elk kind een toekomst geven om onafhankelijk en zelfstandig te worden.

 • Hulp geven aan kansarme kinderen in Suriname
 • Zowel financiële als materiële hulp bieden
 • Onderwijs mogelijk maken en daardoor toekomstperspectief bieden
 • Hulp bieden ongeacht afkomst, nationaliteit of religie
 • Volstrekt onpartijdig zijn

Organisatie

Bestuur

Voorzitter

Sita Marapin

Secretaris

Victor Jones

Penningmeester

Ramesh Chandrikasing

Teamlid

Anushka Bhagwandien

Teamlid

Latoya Plet

Bent u benieuwd bent naar de achtergrondverhalen van onze bestuursleden? Lees meer.

Projecten

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van onze projecten.

Hulpgoederen

In Nederland worden de hulpgoederen ingezameld, gesorteerd en verzonden naar Suriname. In Suriname worden de pakketten opgehaald en op de juiste plaats bezorgd. Van de donatie wordt er een foto en/of bedankbriefje verstuurd naar Nederland.

Studiefonds

Het Care4shareStudiefonds is een fonds om de jeugd die wel de capaciteit heeft, maar door het gebrek aan financiële middelen de studie niet kan betalen, te ondersteunen. Dit geschiedt middels een screening. Het Care4shareStudiefonds heeft betrekking op studenten van het MBO-onderwijs en de Universiteit. De studenten zijn verplicht om de totale kosten terug te betalen. Dit kan zijn na afronding van hun opleiding of als zij betaald werk hebben. De manier waarop dit zal worden terugbetaald, vindt in overleg met de student plaats.

Studiecentrum

Het Care4shareStudiecentrum is opgericht om studenten te helpen in een rustige omgeving te studeren met toegang tot de nodige faciliteiten zoals computers, printers, wifi en dergelijke.

Sponsoracties

Een overzicht van onze doorlopende sponsoren.
Eenmalige sponsoren worden genoemd in onze nieuwsbrieven.

Donaties

Indien u een bijdrage wenst over te maken, kunt u dit doen via onderstaande gegevens:

T.n.v. Stichting Care4shareSuriname
Rabobank: NL 47 RABO 0147 2533 57
Hakrinbank: 209359842 (SRD rekening)

Ons KvK nummer is 37145471. Wij zijn sinds 2008 in het bezit van een ANBI-regeling, waardoor uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is. Hoe groot of klein, elk bedrag is welkom. Wilt u een specifieke student ondersteunen? Dat kan ook, neemt u dan a.u.b. contact op met ons. Hartelijk dank!